60 năm phát triển chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

Các Hội nghị Khoa học của Hội Thần kinh trong tháng 11, 12

logo-tkh-1

Thứ bảy 5.11.2016: Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 10 năm Khoa Đột quy, Bệnh viện Quân y 103.

* Thứ bảy 12.11.2016: Bồi dưỡng liên tục (CME) của Hội Thần kinh Cơ và Chẩn Đoán Điện (VANEM) về Điện cơ nâng cao Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thứ bảy 19.11.2016: Hội nghị Khoa học của Hội Thần kinh học Tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Hội Đột quỵ Việt Nam tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. 

* Thứ sáu 25.11.2016 : Hội nghị khoa học của Hội Thần kinh học tỉnh Thái nguyên tại Thành phố Thái nguyên

* Thứ năm 1.12.2016 : Hội nghị khoa học của Hội Thần kinh học thành phố Cần thơ – Khu vực đồng bằng sông Cửu long

* Thứ bảy 3.12.2016 : Bồi dưỡng liên tục của VANEM về Động kinh 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

* Thứ bảy 17.12.2016 :  Hội Chống Đau Việt Nam tổ chức hội nghị lần 1 tại Hà Nội

* Thứ bảy 17.12.2016 :  Hội nghị trù bị cho việc thành lập Hội PARKINSON và các chứng bệnh tương quan tại thành phố Hồ Chí Minh

Tin Liên Quan