Hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Hội Thần kinh học tỉnh Cần Thơ Hội Thần kinh học khu vực Cần thơ thành lập 19.11.1998 Chủ tịch Hội: Đặng Quang Tâm  Thư ký:  Nguyễn Văn Khoe