NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TẠI ASNA 2023

 1. Tổng số phiên:
  • 4 phiên toàn thể,
  • 16 phiên song song,
  • 7 workshops,
  • 8 phiên hội thảo vệ tinh.
 2. Tổng số bài báo cáo: 130 (bao gồm bài báo cáo workshops)
 3. Tổng số posters tham dự 77, bao gồm Indonesia tham dự 14, Malaysia tham dự 6, Myanmar tham dự 4, Philippine tham dự 1 và Lào tham dự 1 và Việt Nam tham dự 51.
 4. Tổng số quốc gia tham dự: 22
 5. Tổng số Moderators và Speakers quốc tế: 65
 6. Tổng số Moderators và Speakers Việt Nam: 50
 7. Tổng số đại biểu quốc tế: 155 (chưa bao gồm moderators và speakers)
 8. Tổng số đại biểu Việt Nam: 650 (chưa bao gồm moderators và speakers)
 9. Tổng số đại biểu đăng kí tham dự Gala Dinner: 315 (chưa bao gồm moderators, speakers, ban tổ chức). Tổng số tham dự 430.
 10. Tổng số bác sĩ trẻ chuyên ngành Thần kinh tình nguyện hỗ trợ và dịch đuổi: 20
 11. Các bác sĩ trẻ Việt Nam đạt giải trình bày Poster:
  • Giải nhất: Võ Nguyễn Ngọc Trang và cộng sự (Bệnh viện Ngoại Thần kinh quốc tế)
  • Giải nhì: Đồng Thị Thu Trang và cộng sự (Bệnh viện 108), Nguyễn Thanh Duy và cộng sự (Đại học Y dược TP.HCM)
  • Giải ba: Nguyễn Thị Bích Vân và cộng sự (Viện Nhi Trung Ương), Trần Minh Anh và cộng sự (Học viện quân y 103), Nguyễn Quốc Trung và cộng sự (Bệnh viện Nhân Dân 115) và Lê Phương Vy và cộng sự (Đại học Y Dược TP.HCM)