Hội thần kinh học tỉnh Thái Nguyên

Hội thần kinh tỉnh Thái Nguyên

Hội Thần kinh tỉnh Thái Nguyên Hội Thần kinh học Thái nguyên thành lập 27.10.1999 Chủ tịch Hội: Vi quốc Hoàng    Thư ký :Trần Văn Tuấn