tin tức

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TẠI ASNA 2023

Tổng số phiên: 4 phiên toàn thể, 16 phiên song song, 7 workshops, 8 phiên hội thảo vệ tinh. Tổng số bài báo cáo: 130 (bao gồm bài báo cáo workshops) Tổng số posters tham dự 77, bao gồm Indonesia tham dự 14, Malaysia tham dự 6, Myanmar tham dự 4, Philippine tham dự 1 […]

Video

Đường Dây Nóng

0983.164.199