Hội thần kinh học TP. Hồ Chí Minh

Hội Thần Kinh Học TP.Hồ Chí Minh

Hội Thần kinh học TP. Hồ Chí Minh Hội Thần Kinh học thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trong đại hội ngày 20 tháng 9 năm 1996, với số hội viên ban đầu là 140 người. Hội là tập hợp của các bác sĩ, kỹ thuật viên làm việc trong chuyên ngành thần […]