Danh sách Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

 

STT Họ và tên Cơ quan công tác Chức vụ chính quyền
1 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Đại học Y Hà Nội Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
2 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Bệnh viện Ngoại Thần kinh Quốc tế Phó Giám đốc Bệnh viện
3 GS.TS. Lê Quang Cường Đại học Y Hà Nội Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
4 GS.TS. Nguyễn Văn Chương Bệnh viện Quân Y 103 Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
5 PGS.TS. Dương Đình Chỉnh Sở Y tế Vinh – Đại học Y Vinh Giám đốc sở Y tế – Trưởng Bộ môn Tâm thần kinh Đại học Y Vinh
6 TS. Tôn Thất Trí Dũng Bệnh viện Vimmec Đà Nẵng Trưởng khoa Nội – khám bệnh
7 PGS.TS. Dương Huy Hoàng Đại học Y Thái Bình Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
8 TS. Nguyễn Thị Thu Huyền Bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng Phó Giám đốc Bệnh viện
9 TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu Bệnh viện Nhi Đồng 2 Chủ nhiệm Khoa Thần kinh
10 TS. Đinh Hữu Hùng Đại học Y Tây Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
11 PGS.TS. Nguyễn Thi Hùng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
12 PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng Đại học Y Hà Nội Giảng viên
13 TS. Nguyễn Ngọc Hòa Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An Giám đốc Trung tâm đột quỵ
14 PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Trưởng Phòng khám
15 PGS.TS. Nguyễn Minh Hiện Bệnh viện Quân Y 103 Nguyên Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ
16 GS.TS. Hoàng Khánh Đại học Y Dược Huế Trưởng khoa Nội – Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế
17 TS. Võ Hồng Khôi Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội Trưởng Trung tâm Thần kinh
18 TS. Trần Viết Lực Bệnh viện Lão Khoa Trung ương Phó Giám đốc Bệnh viện
19 TS. Trịnh Tiến Lực Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội Trưởng phòng Thần kinh
20 PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu Đại học Y Hà Nội Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
21 BSCKII. Nguyễn Linh Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh Trưởng khoa Thần kinh
22 TS. Lê Văn Minh Đại học Y Cần Thơ Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
23 BSCKII. Lê Minh Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Nguyên Chủ nhiệm Khoa Thần kinh
24 PGS.TS. Vũ Anh Nhị Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
25 PGS.TS. Phan Việt Nga Bệnh viện Quân Y 103 Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
26 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Phó Giám đốc Bệnh viện
27 ThS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa Bệnh viện 175 Trưởng khoa Thần kinh
28 TS. Đinh Vinh Quang Bệnh viện Nhân dân 115 Trưởng khoa Thần kinh
29 BSCKII. Nguyễn Đình Quang Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai Trưởng khoa Thần kinh
30 TS. Nguyễn Hồng Quân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Trưởng khoa Thần kinh
31 TS. Nguyễn Đức Thuận Bệnh viện Quân Y 103 Phó Chủ nhiệm Khoa Thần kinh
32 TS. Phạm Phước Sung Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa Trưởng phòng chỉ đạo tuyến
33 PGS.TS. Nhữ Đình Sơn Bệnh viện Quân Y 103 Chủ nhiệm Khoa Thần kinh
34 PGS.TS. Trần Văn Tuấn Đại học Y Thái Nguyên Bộ môn Thần kinh – Trưởng khoa các CK
35 TS. Lê Văn Tuấn Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
36 TS. Nguyễn Anh Tuấn Bệnh viện Việt Đức Trưởng khoa Thần kinh
37 TS. Lê Tự Quốc Tuấn Bệnh viện Triều An Chủ nhiệm Khoa Thần kinh
38 TS. Trần Ngọc Tài Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Khoa Thần kinh
39 PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn Đại học Y Dược Huế Phó Trưởng Bộ môn Nội
40 GS.TS. Nguyễn Văn Thông Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
41 PGS.TS. Nguyễn Huy Thắng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
42 TS. Trần Công Thắng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Phó khoa Y
43 TS. Nguyễn Bá Thắng Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Chủ nhiệm Khoa Thần kinh
44 BSCKII. Nguyễn Văn Thành Bệnh viện Tiền Giang Chủ nhiệm Khoa Thần kinh
45 BSCKII. Trần Trung Thành Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Chủ nhiệm Khoa Thần kinh