Danh sách Ban Lãnh đạo Hội khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

 

TT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ khóa VII
1 Ông Nguyễn Hữu Công Chủ tịch Hội
2 Ông Vũ Anh Nhị Phó Chủ tịch Hội
3 Ông Hoàng Khánh Phó Chủ tịch Hội
4 Ông Nguyễn Văn Thông Phó Chủ tịch Hội
5 Ông Lê Văn Tuấn Tổng thư ký Hội
6 Ông Võ Hồng Khôi Phó Tổng thư ký Hội
7 Ông Nguyễn Đức Thuận Phó Tổng thư ký Hội
8 Ông Nguyễn Văn Chương Trưởng ban Kiểm tra Hội

Tin Liên Quan