Danh sách Ban Kiểm tra Hội nhiệm khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2025

Danh sách Ban Kiểm tra Hội khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2025

STT Họ và tên Giới tính Chuyên ngành Học vị Phân công – Nhiệm vụ Chức vụ chính quyền
1 Nguyễn Văn Chương Nam Thần kinh GS.TS Trưởng ban Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh, Học viện Quân Y 103
2 Trần Công Thắng Nam Thần kinh TS Phó Ban Phó khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
3 Trần Văn Tuấn Nam Thần kinh PGS.TS Ủy viên Bộ môn Thần kinh – Trưởng khoa các CK
4 Nguyễn Văn Thành Nam Thần kinh BSCKII Ủy viên Chủ nhiệm khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang
5 Nguyễn Đình Toàn Nam Thần kinh TS Ủy viên Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội, Đại học Y Dược Huế