Thư từ Hiệp hội Parkinson và rối loạn vận động quốc tế (MDS)

Thay mặt Ban Chấp hành Quốc tế của Hiệp hội Parkinson và rối loạn vận động quốc tế (MDS), chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng đề nghị của Hội bệnh Parkinson và rối loạn vận động Việt Nam để trở thành một tổ chức thành viên liên kết của MDS đã được chấp thuận. Chúng tôi mong chờ những hợp tác sắp tới với Hội của quí vị để chúng ta cùng phục vụ cho các thành viên của mình.

Chúng tôi rất vui lòng được hợp tác và tăng cường đối thoại với các tổ chức liên quan như Hội bệnh Parkinson và Rối loạn Vận động Việt Nam. Chúng tôi mong chờ được làm việc với quí vị để nâng cao trình độ đào tạo của các bác sĩ trên toàn cầu.

Với tư cách là thành viên liên kết của MDS, giờ đây quí vị có thể:

  • Thông báo về tư cách thành viên liên kết của MDS trên tiêu đề thư và trang web của tổ chức.
  • Nhận được quyền đăng ký để nhận một khoảng trong ngân sách 30.000 USD được dành riêng hàng năm để hỗ trợ các cuộc họp khoa học của các hội thành viên.
  • Nhận thư MDS về các Hội nghị Quốc tế thường niên và các chương trình giáo dục trong tương lai, cũng như bản tin chính thức của MDS, Moving Along.
  • Yêu cầu hỗ trợ không gian họp miễn phí cho Hội của quí vị trong các kì Hội nghị quốc tế.
  • Thông báo cho các thành viên nhóm hoặc tổ chức của quí vị về khả năng đủ điều kiện tham gia chương trình thành viên liên kết MDS.

Các viên chức và Ban chấp hành cũng khuyến khích quí vị hợp tác với Hiệp hội Parkinson và rối loạn vận động quốc tế  – phân vùng Châu Á Thái Bình Dương (MDS-AOS) để xác định những phương thức chúng ta có thể làm việc cùng nhau để phục vụ các thành viên của mình.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúng tôi mong chờ sự hợp tác thành công sắp tới.