HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

Hội nghị thường niên về Thần kinh ngoại biên năm 2023

Hội nghị thường niên về Thần kinh ngoại biên năm 2023 được tổ chức tại tại Trung tâm Bella ở Copenhagen, Đan Mạch. Hội nghị diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023. Hội nghị là nơi để tìm hiểu về các nghiên cứu quốc tế mới nhất về các chuyên […]

Chương trình Hội Nghị Thần Kinh Học Đông Nam Á 2023 – ASNA2023

Thông tin chi tiết về chương trình: asna2023.vn