HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

PNS 2024 ANNUAL MEETING (22-25/06/2024, Montréal, Canada)

  Website: https://pnsociety.com/2024-pns-annual-meeting/ Time: 22-25/06/2024 Venue: Montréal, Canada

ASNA NEUROLOGY TALK: FITS, FAINTS AND FUNNY TURNS

ASNA NEUROLOGY TALK: FITS, FAINTS AND FUNNY TURNS   Date: Wednesday, 20 December, 2023 Time: 18:00 – 19:00 (GMT+8, Kuala Lumpur) Join Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/89101738247?pwd=TzVqeTdPWFhqVGNlaW1hbUQwb1kxUT09 Meeting ID: 891 0173 8247 Passcode: 612351

Hội nghị thường niên về Thần kinh ngoại biên năm 2023

Hội nghị thường niên về Thần kinh ngoại biên năm 2023 được tổ chức tại tại Trung tâm Bella ở Copenhagen, Đan Mạch. Hội nghị diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023. Hội nghị là nơi để tìm hiểu về các nghiên cứu quốc tế mới nhất về các chuyên […]

Chương trình Hội Nghị Thần Kinh Học Đông Nam Á 2023 – ASNA2023

Thông tin chi tiết về chương trình: asna2023.vn