BAN CHẤP HÀNH HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM KHÓA VII

Danh sách Ban Lãnh đạo Hội khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

  TT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ khóa VII 1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Chủ tịch Hội 2 PGS.TS. Vũ Anh Nhị Phó Chủ tịch Hội 3 GS.TS. Hoàng Khánh Phó Chủ tịch Hội 4 GS.TS. Nguyễn Văn Thông Phó Chủ tịch Hội 5 TS. Lê Văn Tuấn Tổng thư ký Hội 6 […]

Danh sách Ban Thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách Ban Thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025   TT Họ và tên Vai trò trong Hội 1 PGS. Nguyễn Hữu Công Chủ tịch 2 PGS. Vũ Anh Nhị Phó Chủ tịch 3 GS. Hoàng Khánh Phó Chủ tịch 4 GS. Nguyễn Văn Thông Phó Chủ tịch […]

Danh sách Ban Kiểm tra Hội nhiệm khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2025

Danh sách Ban Kiểm tra Hội khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2025 STT Họ và tên Giới tính Chuyên ngành Học vị Phân công – Nhiệm vụ Chức vụ chính quyền 1 Nguyễn Văn Chương Nam Thần kinh GS.TS Trưởng ban Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh, Học viện Quân Y 103 2 […]

Danh sách Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025   STT Họ và tên Cơ quan công tác Chức vụ chính quyền 1 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Đại học Y Hà Nội Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh 2 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Bệnh viện Ngoại Thần kinh […]

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI (Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Chương) Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam hứa: “Quyết tâm thực hiện tốt và đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI của Hội Thần kinh học Việt Nam”

Danh sách ban thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020  

Danh sách ban lãnh đạo Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban lãnh đạo Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban kiểm tra Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban kiểm tra Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020