Những hình ảnh trong lễ khai mạc Hội nghị Thần kinh học Đông Nam Á 2023 – ASNA2023

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công – Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam phát biểu Khai mạc Hội nghị

Bà Maria Annette D. Bautista – Chủ tịch Hội Thần kinh học Đông Nam Á phát biểu tại Hội nghị

Lễ ký kết giữa Hội Thần kinh học Đông Nam Á và Hội Thần kinh Nhật Bản

TS. Lê Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị