Lịch sử thành lập

                                     Hội thần kinh học Việt Nam

Hội thần kinh học Việt Nam

Ngày 2 tháng 12 năm 1956,  Bộ Y tế có quyết định thành lập Bộ môn Tinh Thần kinh tại Đại học Y Dược Hà Nội và Khoa Tinh Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời cử  Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh làm Chủ nhiệm hai đơn vị này. Khoa Tinh Thần kinh và Bộ môn Tinh Thần kinh – là sự kết hợp Trường và Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo, phục vụ, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến học kế toán ở đâu tốt tphcm

slide1

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh

Sau đó, Khoa Phẫu thuật thần kinh được thành lập ở bệnh viện Phủ doãn (tức bệnh  viện Việt-Đức).  Đồng thời ở Quân y, cũn có sự thành lập Khoa Phẫu thuật thần kinh ở Bệnh viện 108 và Khoa-Bộ môn Thần kinh ở Học viện Quân y 103

Tại các đơn vị tren, cán bộ được tăng cường từ nhiều nguồn, củng cố và phát triển.. nhất là có nhiều thành quả nghiên cứu khoa học.. đã tổ chức nhiều nuổi sinh hoạt khoa học… Ban đầu, sinh hoạt khoa học chỉ ở phạm vi từng đơn vị tiến lên có sự phối hợp nhất là sự kết hợp chặt ché giữa Dân y và Quân y

Ngày 1 tháng 9 năm 1962, có sự  “gặp gỡ ” của một số Bác sĩ Chuyên khoa của Quân y và Dân y với sự tham dự của lãng đạo Tổng Hội Y Dược học Việt Nam đã chuẩn bị mọi mặt cho viêc thành lập Hội

Ngày 3 tháng 9 năm 1962 tại giảng đường C – Bệnh viện Bạch Mai, Đại hội đại biểu lần 1 đã đươc tiến hành  và  sau đó GS. Đặng đình Huấn là Chủ tịch Hội Thần kinh, Tinh thần và Phẫu thuật thần kinh, Phó chủ tịch, BS Nguyễn Quốc Ánh, phụ trách Thần kinh và Tinh thần, Phó chủ tịch Phạm Gia Triệu, phụ trách Phẫu thuật thần kinh, BS Nguyễn Thường Xuân là Tổng thư ký cùng các Ủy viên – các bác sĩ  Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Việt Trân Đình Xiêm, Nguyễn Chương,… Từ đó. Hội tổ chức sinh hoạt khoa học đều lỳ mỗi tháng 1 lần và ấn hành Nội san Thần kinh.

Ngày 15 tháng 9 năm 1964, tại giảng đường hội trường mới khang trang của Khoa Tinh Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, Đại hội đại biểu lần 2 tiếp tục phát huy tác động của Hội trong xây dựng ngành chuyên khoa tại địa phương:  Nam Định, Hải Phòng. Đặc biệt trong các báo cáo khoa học, Lê Văn Thành có trình bày dấu hiệu  “Babinski đảo ngược” (sau này được gọi là dấu Lê văn Thành), các báo cáo phát triển của Phẫu thuật thần kinh, về thể trai.., gối không khí

Kháng chiến chống Mỹ đã sang giai đoạn khác, miền Bắc đương đầu với chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ.- toàn dân sơ tán chống Mỹ… Khoa – Bộ môn Tinh Thần kinh cũng thực hiện chủ trương “ ngoại khoa hoá cán bộ “cán bộ làm tiểu đội trưởng” vừa phục vụ chiến thương vừa giảng dạy ở nơi sơ tán.. Từ đó có nhiều đề tài nghiên cứu, đặc biệt cấc đề tài về “Loạn thần thời chiến”.

Ngày 15 tháng 8 năm 1968, Đại hội lần 3 của Hội Thần kinh Tinh thần và Phẫu thuật thần kinh được tổ chức ở Hà Nội (giảng đường sơ tán của Khoa Tinh Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai) với các báo cáo khoa học chủ yếu là Loạn thần thời chiến.. về sang chấn sọ.

Ngày 15 tháng 8 năm 1969, thực hiện quyết định của Bộ Y tế có sự chia tách khoa Thần kinh và khoa Tâm thần  Bệnh viên Bạch mai và tách Tổ Tâm thần khỏi Bộ môn Tinh Thần kinh ở Đại học Y khoa Hanoi… Ở các tỉnh các Khoa Tinh Thần kinh vẫn hoạt đọng bình thường

Năm 1975, các sinh hoạt khoa học được khôi phục song đã hình thành.. “khu vực”  Thần kinh,  Tâm thần và Phẫu thuật thần kinh…  Năm 1996 theo đà lớn mạnh của ba chuyên khoa  (Thần kinh, Tâm thầnvà Phẫu thuật Thần kinh), và đáp ứng nhu cầu phát triển lớn mạnh của chuyên khoa Thần kinh, Ban trù bị thành lập Hội Thần kinh bao gồm GS. Phan Chúc Lâm (Bệnh viện 108), PGS.TS Nguyễn Văn Đăng và PGS.TS Nguyễn Chương (Đại học Y Hà Nội), PGS.TS Lê Đức Hinh (Bệnh viện Bạch Mai), PGS.TS Lê Văn Thành (Bệnh viện Chợ Rẫy), PGS.TS Hồ Hữu Lương (Bệnh viện 103), BS Lê Minh (Đại học Y Dược Nha TP. Hồ Chí Minh Minh).

Ngày 24 tháng 11 năm 1997, Phó Thủ tướngchính phủ Phạm Gia Khiêm ra quyết định cho thành lập Hội Thần kinh học Việt Nam (quyết định số 997/199 kinh học 7/Ttg này 24.11.1997).

Ngày 20 tháng 5 năm 1998, Đại hội Hội Thần kinh học Việt Nam (Đại hội lần 4) đã bầu ra Chủ tịch Hội GS. Phan Chúc Lâm, hai Phó Chủ tịch là PGS.TS Lê Đức Hinh và PGS.TS Lê Văn Thành, Tổng thư ký PGS.TS Nguyễn Chương, Phó tổng thư ký BS Lê Minh… Toàn Ban Chấp hành có 25 người. Hội đã triển khai tốt các chương trình công tác về nghiên cứu khoa học sinh hoạt khoa học theo định kỳ 3 tháng / lần, đã tổ chức phối hợp các Bộ môn Thần kinh trong việc đào tạo các bác cĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, cap học, nghiên cứu sinh, trong việc chấm các luận án thạc sĩ, tiến sĩ …cùng là tổ chức tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế ở Hoa kỳ, Pháp, Israel, Đức, ASEAN…

Ngày 2 tháng 12 năm 2009, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Hội Thần kinh học Việt Nam đã được tổ chức tại Hội trường lớn Bệnh viện Bạch Mai… Trong thời gian hội nghị hơn 100 đại biểu đã tập trung thảo luận về chương trình công tác cho nhiệm kỳ 2009-2013, thảo luận việc sửa đổi Điều lệ, bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.

Toàn Đại Hội đã bàu 22 đại biểu vào Ban Chấp hành Trung ương và 6 đại biểu vào Ban Kiểm tra…Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra đã bầu Thường vụ, Thường trực.

Chủ tịch Hội là GS.TS.Lê Đức Hinh, Chủ tịch Danh dự GS Phan Chúc Lâm, Trưởng ban Kiểm tra là PGS.TS Ngô Đăng Thục. Phó Chủ tịch là GS.TS Hoàng Văn Thuận, GS.TS Lê Văn Thính, PGS.TS Vũ Anh Nhị. Tổng thư ký là PGS.TS Nguyễn Chương, Phó Tổng thư ký là TS. Lê Tuấn,  Có 7 Ủy viên Thường vụ, và Thường trực giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Thường vụ.

Hội Thần kinh học Việt Nam (khoá 5) vẫn phát huy tốt những đường nét của khoá 4 có phát triển hơn nhât là tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học ở ba miền của đát nước,  phối hợp đào tạo cao học và nghiên cứu sinh cùng tăng cường quan hệ quốc tế

nhất là với Liên Hiệp Hội Thần kinh Quốc tế, với Hiệp Hội Thần kinh các nước Đông Nam Á.

Hiện giờ, Hội Thần kinh học có 5 Hội Thành viên

1.Hội Thần kinh học Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập 20/9/1996 với 140 hội viên. Hội đã qua 3 kỳ đại hội. Chủ tịch Hội là PGS.TS Vũ Anh Nhị.  Chủ tịch danh dự là GS.TS Lê Văn Thành. Phó chủ tịch là PGS.TS. Nguyễn Thy Hùng, Thư ký là TS. Lê Tuấn..

Hội duy trì sinh hoạt khoa học 3 tháng 1 lần với nội dung là tổng quan, báo cáo khoa học  và giới thiệu ca lâm sàng đồng thời có kế hoạch đào tạo liên tục

Hội Thần kinh học thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đăng cai 2 kỳ hội nghị khoa học toàn quôc của Hội Thần kinh học Việt nam

2.Hội Thần kinh học Hà Nội được thành lập 20/5/1998 tập hợp các hội viên của khu vực Hà Nội và các vùng xung quanh – đặc biệt có các đồng nghiệp Thần kinh ở quân y ở học viện quân y 103, bệnh viện 108, 105… Hội đã qua 2 kỳ đại hội, Chủ tịch Hội hiện nay là GS.TS Lê Văn Thính, Phó Chủ tịch là BSCK2 Đinh Văn Thắng, Tổng thư ký là PGS.TS Nguyễn Chương  và 6 ủy viên.

Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, hội thảo về Tai biến mạch máu não, Động kinh, nhiễm khuẩn thần kinh, Đau nhức đầu, nhức nửa đầu…  Hội Thần kinh học khu vực Hanoi đã đăng cai nhiều hôi nghị khoa học, nhiều Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Thần kinh học Việt nam

3.Hội Thần kinh học Cần thơ khu vực Đồng bằng Sông Cửu long được thành lập 19.11.1998 bao gồm các hội viên của Thành phố Cần thơ và vác tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu long.  Chủ tịch Hội là TS Đặng Quang Tâm, Thư ký là BsCk2 Nguyễn Văn Khoe và 7 Ủy viên. Hội đã tổ chức 4 hội nghị, hội thảo về Tai biến mạch máu não,về Mở đầu về Lâm sàng Thần kinh nhiệt đới với các chuyên gia ở Hoa Kỳ, Pháp và Thái Lan…, đã  theo ủy nhiệm của Hội Thần kinh học Việt Nam, tổ chức thành công hội nghị khoa học toàn quốc

4.  Hội Thần kinh học Thái Nguyên đươc thành lập 27/10/1999, tập họp các hội viên công tác ỏ tỉnh Thái Nguyên và khu vực xung quanh. Chủ tịch Hội là BSCK2 Vi Quốc Hoàng, Thư ký là TS Trần Văn Tuấn. và 5 Ủy viên. Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học. với các giáo sư Hoa Kỳ và Pháp……… nghiệm thu đề tài nghiên  cứu của Trường và Bệnh viện ..,đă 1 lần đăng cai hội nghị khoa học toàn quốc của Hội Thần kinh học Việt Nam.

5.  Hội Thần kinh học Thanh Hoá được thành lập 12/12/2000 . Chủ tịch Hội là Thạc sĩ Hoàng sỹ Bình, Thư ký là BSCK2 Nguyễn Hoành Sâm và 5 ủy viên..  Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học với Giáo sư Hoa kỳ, hội nghị, hội thảo…

Thành quả to lớn của Hội Thần kinh học Việt Nam

Hội có 9 Giáo sư, 10 phó giáo sư, riêng Hanoi có 12 giáo sư, phó giáo sư, và 34 Tiến sỹ. Tổ chức đều các hội nghị, sinh hoạt khoa học, hội thảo ở các tỉnh chủ yếu ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đặc biệt có sự tham gia của nhiều giáo sư ở Hoa kỳ, Pháp, Đức, Áo.

Từ việc phát hành đều kỳ các Nội san,  Tập san và từ năm 2013,  Hội Thần kinh học Việt nam đã được  Bộ Thông tin Truyền thông cho phép phát hành theo định kỳ Tạp chí Thần kinh học Việt Nam.

Hiện Hội Thần kinh học Việt Nam có 355 hội viên trong đó có 85 BS.CK1, 56 Ck1 NTBV, 56 BS.CK2,  48 Thạc sĩ, 34 Tiến sĩ, 50% hội viên  có năm sinh 1965-1978.

Hội Thần kinh học Việt nam đang chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần 6 vào năm 2015, đồng thời kỷ niệm 53 năm thành lập Hội TKHVN, 60 năm thành lập chuyên khoa Thần kinh học Việt Nam.

 

  • DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM 

1

 

  •  DANH SÁCH BAN KIỂM TRA 

 

1. Ngô Đăng Thục              Trưởng ban         0913546453           drthuc2@yahoo.com

2. Lê Văn Tuấn                   Ủy viên               0908151555           tuaneuro@yahoo.com

3. Trần Văn Tuấn              Ủy viên                0912211526           tranvantuanyktn@yahoo.com

4  Phan Việt Nga               Ủy viên                 0912133962           drvietnga@gmail.com

5. Nguyễn Văn Khoe         Ủy viên                 0918432218

6  Võ Hồng Khôi                 Ủy viên                0985555888       drvohongkhoi@yahoo.com.vn

 

THƯỜNG TRỰC HỘI

 

1. GS.TS. Lê Đức Hinh                   Chủ tịch Hội

2. PGS.TS  Nguyễn Chương          Tổng thư ký

3. GSTS Lê Văn Thính                    Phó Chủ tịch Hội

4. GS.TS Hoàng Văn Thuận            Phó Chủ tịch Hội

5. PGS.TS Vũ Anh Nhị                     Phó Chủ tịch Hội

6. PGS.TS Ngô Đăng Thục              Trưởng ban kiểm tra

7. ThS . Võ Hồng Khôi                    Văn phòng TW Hội

 

CÁC HỘI THÀNH VIÊN

 

1.  Hội Thần kinh học khu vực Hà Nội thành lập 20.5.1998

Chủ tịch Hội :  Lê văn Thính    0903217699       levanthinh2006@fpt.vn

Tổng thư ký : Nguyễn Chương      0913500843  chuongtk278@gmail.com

 

2.  Hội Thần kinh học khu vực TP HCM: thành lập 20.9.1995

Chủ tịch Hội:  Vũ Anh Nhị      0942133020

Tổng thư ký:  Lê Văn Tuấn   0908151555  tuaneuro@yahoo.com

 

3.  Hội Thần kinh học khu vực Cần thơ thành lập 19.11.1998

Chủ tịch Hội: Đặng Quang Tâm 0913737252  tamct@gmail.com

Thư ký:  Nguyễn Văn Khoe  0918432218

 

4.  Hội Thần kinh học Thái nguyên thành lập 27.10.1999

Chủ tịch Hội: Vi quốc Hoàng   0913072725

Thư ký :Trần Văn Tuấn  0912211526,

Email tranvantuanyktn@yahoo.com

 

5. Hội Thần kinh học Thanh Hoá thành lập 12.12.2000

Chủ tịch Hội:  Hoàng sỹ Bình  0912383789

Thư ký: Nguyễn Hoành Sâm 0912276679,

Email: nguyenhoanhsam@yahoo.com