HỘI NGHỊ TRONG NƯỚC

Chương trình Hội thảo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ

Ngày 14 tháng 5 năm 2023 tại Đà Nẵng, Hội Bệnh Alzheimer và Rối loạn Thần kinh nhận thức Việt Nam (Thành viên Hội Thần kinh học Việt Nam)  tổ chức Chương trình Hội Thảo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ, với chuyên đề “Huấn luyện Thực hành đánh giá […]

Hội Thần kinh Khu vực Tiền Giang 3 lần liên tiếp đăng cai hội nghị Thần kinh Quốc tế thành công

Hội nghị Thần kinh Quốc tế lần thứ nhất kết hợp Hội nghị Thần kinh Việt Nam lần thứ 21 (Năm 2019) Ban tổ chức: BSCK2. Trần Thanh Thảo, PGS.TS.Nguyễn Thi Hùng BSCK2. Nguyễn Văn Thành, PGS. Tạ Văn Trầm (GS. Tạ Văn Trầm), TS. Lê Văn Tuấn Được sự quan tâm và tạo điều […]