Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

 

* Hội Thần kinh học Khu vực Tiền Giang phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang tiếp tục mở lớp: “Điện não đồ trẻ em”.

        –  Thời gian học 6 tháng, cấp chứng chỉ.

        –  Thời gian tuyển sinh tháng 1/2022.

       –  Thời gian học từ tháng 21/2/2022, đối tượng học viên là các bác sỹ và kỹ thuật viên trong toàn quốc; do GS. Sylvie người Pháp giảng dạy, cấp chứng chỉ.

 

Mọi thông tin liên lạc:

BSCK2 Nguyễn Văn Thành: 091.379.5861

CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc: 0983.164.199