Thơ tặng Tạp chí Thần kinh học

 

hoa mai 2

Kính gửi Tòa soạn Tạp chí Thần kinh học

Nhân chuyện đầu xuân ngóng đợi xuân

Thần kinh xuất bản đã thêm phần

Tập trung trí tuệ ra nhiều sách

Đóng góp với đời những nét xuân

Mấy bác, mấy ông tuổi hạc cao

Học giả thần kinh ở nơi nao

Chung tâm chung sức ra nhiều sách

Đóng góp tuổi xuân thật tự hào

Có học mà hành chửa có nơi

Về già suy ngẫm đang nợ đời

Viết ra trang sách thêm người đọc

Đóng góp tinh hoa đẹp cho đời

Nguyễn Chí Hậu

Số 799 Nguyễn Văn Linh, Hà Nội