Sinh hoạt khoa học tại Hội Thần kinh học Tiền Giang

Trong 2 ngày  6- 7 tháng 5, năm 2015, Hội Thần kinh học tỉnh Tiền Giang đã tổ chức sinh hoạt khoa học. Chương trình gồm có tổ chức Hội nghị khoa học, tổ chức bồi dưỡng liên tục về chuyên đề Động kinh với GS. P. Jallon, đặc biệt có  buổi khám từ thiện cho người cao tuổi tại xã Tân Thức Hiệp – một xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

]Hội nghị sinh hoạt khoa học và đào tạo

 

Hội nghị sinh hoạt khoa học và đào tạo

buổi khám bệnh từ thiện cho những người cao tuổi tại xã Tân Thới Hiệp

Buổi khám bệnh từ thiện cho những người cao tuổi tại xã Tân Thức Hiệp

Nhân dân trong xã đến chữa bệnh từ thiện

 Nhân dân trong xã đến chữa bệnh từ thiện