Một số hình ảnh tại đại hội thành lập hội thần kinh học tỉnh Tiền Giang 6/11/2014

IMG_0826IMG_0819IMG_0822IMG_0820IMG_0821