Hội Thần kinh học Tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục – CME

Hội Thần kinh học Tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục – CME
Hội Thần kinh học Tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục – CME  lần 4 với sự tham gia của hơn 130 đại biểu…

Có 3 chuyên đề được báo cáo: Nhồi máu não tái diễn, Đau bả vai cánh tay và Khám thần kinh trong Thực hành đa khoa.

IMG_0935