Hội Thần kinh học Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Hội nghị Khoa học

Hội Thần kinh học Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Hội nghị Khoa học

logo-tkh-1

Ngày 1 tháng  12 năm 2016  Hội Thần kinh học Cần Thơ – khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 và Hội nghị Khoa học với 6 báo cáo.Ngoài 3 báo cáo của khu vực, Ban Tổ chức có mời GS. Vũ Anh Nhị, GS. P. Jallon và GS. Nguyễn Hữu Công.

Chúc mừng thành công của Hội Thần kinh học Cần thơ – Khu vực đồng bằng sông Cửu Long

PGS. Nguyễn Chương

Cần Thơ 1/12/2016