Hội nghị thành viên thần kinh học tháng 8/2015

HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN THẦN KINH HỌC THÁNG 8/2015

 

Hội nghị Khoa học lần thứ nhất Hội Thần kinh học

1. Động kinh Việt Nam 

        

Hình 1 :  Hội nghị khoa học lần 1 của Hội Động kinh Việt nam với 16 báo cáo.
Hình 1 : Hội nghị khoa học lần 1 của Hội Động kinh Việt nam với 16 báo cáo.

2. Đại hội thành lập Hội Thần kinh cơ và chẩn đoán Điện

pGsTs Nguyễn Huy Công trình bài Đặc điểm bệnh Thần kinh Cơ
Hình 2. PGS.TS. Nguyễn Huy Công trình bài Đặc điểm bệnh Thần kinh Cơ
WP_20150822_11_34_26_Pro
Hình 3. ThS. Lê Tự Quốc Tuấn giới thiệu chương trình công tác của Hội Thần kinh Cơ và Chẩn đoán Điện

 

Hà Nội 27.8.2015

Nguyễn Chương