Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh

Những điều gì của Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh để lại trong tôi

Những điều gì của Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh để lại trong tôi GS.TS. Lê Văn Thành Nguyên Trưởng Bộ môn Thần kinh Trường Đại học Y Dược khoa TP. Hồ Chí Minh và Trưởng Khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyên Chủ tịch danh dự Hội Đột quỵ não Việt Nam Lịch sử […]

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh người thầy của Ngành Thần kinh học Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh người thầy của Ngành Thần kinh học Việt Nam GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam Dưới thời đất nước còn bị đô hộ, ở Việt Nam không có chuyên khoa Thần kinh học. Trong các cơ sở bệnh viện của chế độ cũ […]

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh – Người sáng lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh Người sáng lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam                                                                                        Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh – Người chủ nhiệm sáng lập Bộ môn Tinh Thần kinh (nay là Bộ môn Thần kinh), Đại học Y Dược khoa Hà Nội (nay là Đại học Y Hà nội), đồng thời là […]