Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh – Người sáng lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh

Người sáng lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

                                                                                     

 1-277x300Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh – Người chủ nhiệm sáng lập Bộ môn Tinh Thần kinh (nay là Bộ môn Thần kinh), Đại học Y Dược khoa Hà Nội (nay là Đại học Y Hà nội), đồng thời là Trưởng khoa Tinh Thần kinh (nay là Khoa Thần kinh), Bệnh viện Bạch mai.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh tốt nghiệp tại Paris năm 1949 với đề tại “Phát triển Tâm thần vận động ở trẻ sơ sinh”.

Hòa bình lập lại, nhiều trí thức ở Pháp về cùng tham gia xây dựng đất nước, trong đó có Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh. Đảng và Nhà nước ta đã cùng Bộ Y tế, Trường Đại học Y Dược khoa và Bệnh viện Bạch mai động viên tạo điều kiện cho Bác sĩ Ánh có thể phát huy được những kiến thức đă được tích lũy trong nhiều năm.

Ngày 2 tháng 12 năm 1956, Bộ Y tế có quyết định thành lập Bộ môn Tinh Thần kinh tại Đại học Y Dược khoa Hà Nội với nhiệm vụ ban đầu là tổ chức hướng dẫn luân khoa về Tinh Thần kinh cho đào tạo đại học. Đồng thời Bộ cho thành lập Khoa Tinh Thần kinh tại Bệnh viện Bạch mai là cơ sở cho việc giảng dạy của Bộ môn cũng như là điều trị các bệnh nhân thần kinh và tâm thần. Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh được Bộ Y tế giao cho làm Chủ nhiệm Bộ môn Tinh Thần kinh, Đại học Y Dược khoa Hà Nội, đồng thời là Chủ nhiệm khoa Tinh Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh là sáng lập viên của chuyên ngành Tinh Thần kinh Việt nam.

18 năm sống, làm việc tại Pháp (trưởng khoa Thần kinh Nhi), trở về Việt nam được giao trách nhiệm giảng dạy, bác sĩ Ánh đã khắc phục bao khó khăn soạn thành công tập Bài giảng tinh thần kinh bằng tiếng Việt dày 150 trang khổ A4. Đặc biệt phần “Giải phẫu chức năng não tủy ứng dụng vào Lâm sàng thần kinh” đã giúp cho sinh viên chuyên khoa hệ thống lý luận chẩn đoán định khu. Từ thực tế điều trị, bác sĩ Nguyên Quốc Ánh đã hướng dẫn chỉ đạo các sinh viên đa khoa và chuyên khoa, các cán bộ của Khoa và Bộ môn có các đề tài, các báo cáo khoa học. Từ những đề tài về Subtilis, phong bế sau châm (IRS), điều trị Nhức đầu bằng thuốc Hỗn hợp Thần kinh, bác sĩ Ánh đã tổ chức hội thảo các chuyên đề về Thần kinh trẻ em sau đó đã thành lập Khoa kinh Nhi, về Viêm não (sau đó nhận điều trị Viêm não B ở trẻ em), điện não đồ và Động kinh (sau đó thành lập Tổ điện não và Thần kinh sinh lý lâm sàng), các mục đề về Thần kinh tinh vi, Thần kinh tâm lý, Thần kinh điều khiển học.

Tất cả đã hình thành các điều kiện – cơ sở khoa học cho việc thành lập Viện Thần kinh học Việt nam.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh đã “nắm chắc” cán bộ của Bộ môn và khoa, đã giúp họ Hiểu – Nắm – Tinh thông kiến thức cơ bản về Thần kinh học – kết hợp cử họ đi tu nghiệp nước ngoài. Từ đó, bác sĩ Ánh đã tổ chức xây dựng mạng lưới Thần kinh ở các tỉnh, ở các khu vực quan trọng Khoa – Bộ môn Thần kinh, ở Hà Nội, ở Học viện quân y.

Chúng ta sẽ chuẩn bị tốt mọi mặt  để kỷ niệm 100 năm ngày sinh bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh vào năm 2018.

 

PGS. TS. Nguyễn Chương

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam