BÁO CÁO TỔNG QUAN

Vấn đề tâm lý xã hội của tuổi già

Vấn đề tâm lý xã hội của tuổi già GS.TS. Lê Đức Hinh Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam TÓM TẮT Quá trình lão hóa, quy luật sinh học của sự phát triển, diễn ra theo một chương trình đặc hiệu cho từng cá thể, có tính quyết định tới các chức năng […]

Hóa sinh của bệnh Alzheimer Biochemistry of Alzheimer’s disease

Hóa sinh của bệnh Alzheimer Biochemistry of Alzheimer’s disease Hoàng Thị Bích Ngọc Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam   Tóm tắt     Bệnh Alzheimer đã được xác định là một bệnh do sự gấp nếp sai lệch của  protein, do sự tích tụ của các protein Amyloid-beta trong não. Bệnh Alzheimer cũng được coi […]

Một số nhận xét về chứng Sa sút trí tuệ ở Việt Nam

Một số nhận xét về chứng Sa sút trí tuệ ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Chương Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam, thành viên Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ   Khái niệm chung Là tập chứng của Thần kinh lão khoa, và cũng là phân mục của Thần kinh thoái hoá. […]

Giảng dạy và đào tạo thần kinh học tại trung tâm viện trường Bạch Mai

Giảng dạy và đào tạo thần kinh học tại trung tâm viện trường Bạch Mai PGS.TS. Nguyễn Chương Nguyên cán bộ giảng dạy Bộ môn Tinh Thần kinh từ 1960   TÓM TẮT        Trước năm 1954, không có Khoa Thần kinh ở trong bệnh viện, cũng không có bộ môn Thần kinh ở Đại […]