Tin thần kinh

Ngày Thế giới về Não 22-7-2016

Ngày Thế giới về Não 22-7-2016 22/7  là ngày thành lập Liên đoàn Thần kinh thế giới  (W. F. N )  Từ năm 2014,  WFN  đã quyết đinh lầy ngày 22.7 hàng năm  để tổ chức ngày Thế giới về Não với chủ đề cụ thể… Năm 2015, chủ đề là  về Động kinh. Chủ […]