Ngày Thế giới về Não 22-7-2016

Ngày Thế giới về Não 22-7-2016

1

22/7  là ngày thành lập Liên đoàn Thần kinh thế giới  (W. F. N )

 Từ năm 2014,  WFN  đã quyết đinh lầy ngày 22.7 hàng năm  để tổ chức ngày Thế giới về Não với chủ đề cụ thể… Năm 2015, chủ đề là  về Động kinh.

Chủ đề nam nay là NÃO MINH MẪN VÀ SỰ GIÀ HÓA DÂN SỐ…

 Người ở tuổi 60, có  800 triệu người trên  toàn thế giới (chiếm 12% dân sô thế giới)…. Và tới năm 2060 là 2 tỷ người .. chiếm 21% dân số thế giới

70% dân số già tập trung ở các nước phát triên va đang phát triên nhưng từ năm 2025 sẽ lan tới khắp các nước khác

 Năm 2015, ở  Nhật  là nước  cơ “ tỷ lệ “  người lớn nhiều hơn trẻ em

Già hóa dân số tác động tới hoạt động chung , tác động xã hội, sức khỏe và kinh tế

Các bệnh ở Não cúng phát triển theo với sự già hóa dân số trước hết là Đột quỵ,  Sa sút trí tuệ… và Parkinson

Vai trò của Y TẾ CỘNG ĐỒNG trong việc chăm sóc Não Minh Mẫn  và giúp cải thiện chăm sóc sự già hóa dân số ( đề cao các “loại” thú vui của tuổi già.., các câu lạc bộ…..