Báo cáo tổng quan

Ghi điện cơ trong lâm sàng thần kinh

Ghi điện cơ trong lâm sàng thần kinh PGS. TS Nguyễn Hữu Công Hội Thần kinh học TP.Hồ Chí Minh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Bệnh viện Ngoại Thần kinh Quốc tế I. CƠ SỞ  1. Tổng quát Phương pháp ghi điện cơ, thực ra thường được y văn gọi là phương […]

Bàn về sự phát triển thần kinh học ở Việt Nam

Bàn về sự phát triển thần kinh học ở Việt Nam   GS.TS. Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt Nam   ĐẶT VẤN ĐỀ Chuyên ngành Thần kinh học ở Việt Nam ra đời từ năm 1956 với sự kết hợp thành lập Khoa Thần kinh – Tinh thần Bệnh viện Bạch Mai […]

Một vài nét về phát triển thần kinh trẻ em

Một vài nét về phát triển thần kinh trẻ em   PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam                Phát triển Thần kinh ở trẻ em là một vấn đề lớn và khá phức tạp. Nghiên cứu vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác của nhiều Ngành chuyên khoa, của khoa […]

Thần kinh học trẻ em: Thách thức và triển vọng

Thần kinh học trẻ em: Thách thức và triển vọng   GS.TS. Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt Nam   SỰ RA ĐỜI CỦA THẦN KINH HỌC TRẺ EM Ở VIỆT NAM Ở nước ta thuở trước không có Chuyên khoa Thần kinh học. Trong các cơ sở điều trị của chế độ cũ […]