Tài liệu thần kinh học

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhồi máu não cấp tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhồi máu não cấp tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang                                                           BS. Huỳnh Thị Phương Minh  Sở Y tế Tiền Giang TÓM TẮT Đặt vấn đề: Nhồi máu não luôn là vấn đề thời sự của y học bởi đây là căn bệnh phổ biến, […]

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của nhồi máu não do xơ vữa hệ động mạch trong

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của nhồi máu não do xơ vữa hệ động mạch trong   PGS.TS. Nguyễn Công Hoan Trường Đại học Y Hà Nội   TÓM TẮT Nhồi máu não do xơ vữa mạch thường gặp nhất trong các thể nhồi máu não và hay tái phát nếu […]

Bàn về sự phát triển thần kinh học ở Việt Nam

Bàn về sự phát triển thần kinh học ở Việt Nam   GS.TS. Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt Nam   ĐẶT VẤN ĐỀ Chuyên ngành Thần kinh học ở Việt Nam ra đời từ năm 1956 với sự kết hợp thành lập Khoa Thần kinh – Tinh thần Bệnh viện Bạch Mai […]

Một vài nét về phát triển thần kinh trẻ em

Một vài nét về phát triển thần kinh trẻ em   PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam                Phát triển Thần kinh ở trẻ em là một vấn đề lớn và khá phức tạp. Nghiên cứu vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác của nhiều Ngành chuyên khoa, của khoa […]

Thần kinh học trẻ em: Thách thức và triển vọng

Thần kinh học trẻ em: Thách thức và triển vọng   GS.TS. Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt Nam   SỰ RA ĐỜI CỦA THẦN KINH HỌC TRẺ EM Ở VIỆT NAM Ở nước ta thuở trước không có Chuyên khoa Thần kinh học. Trong các cơ sở điều trị của chế độ cũ […]

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhồi máu não cấp tại bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhồi máu não cấp tại bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang                                       Huỳnh Thị Phương Minh*, Ngô Văn Truyền** * Sở Y tế Tiền Giang, **Trường Đại học Y […]

Cơ cấu, tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến đau mạn tính tại thành phố Hồ Chí Minh

Cơ cấu, tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến đau mạn tính tại thành phố Hồ Chí Minh   ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, PGS.TS. Đoàn Văn Đệ, GS.TS. Nguyễn Văn Chương   TÓM TẮT Đau mạn tính rất phổ biến, thường gây ảnh hưởng bất lợi trong sinh hoạt, vận động, tâm […]

Nghiên cứu đặc điểm đau ở bệnh nhân parkinson

Nghiên cứu đặc điểm đau ở bệnh nhân parkinson   PGS.TS. Phan Việt Nga, ThS. Hoàng Thị Dung Bệnh viện Quân y 103 TÓM TẮT Nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang trên 55 bệnh nhân được chẩn đoán xác định bị bệnh Parkinson. Nhận xét các đặc điểm của đau: Tỷ lệ đau, mức độ […]