Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn Thần kinh nhận thức Việt Nam

Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn Thần kinh nhận thức Việt Nam

Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn Thần kinh nhận thức Việt Nam Thành lập: Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (Vietnam Alzheimer Disease & Neurocognitive Disorders Association – VnADA), được gọi tắt là “Hội bệnh Alzheimer Việt Nam”, được thành lập vào ngày 20.8.2016, trực thuộc Hội Thần Kinh […]