Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn Thần kinh nhận thức Việt Nam

Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn Thần kinh nhận thức Việt Nam

Thành lập:

Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (Vietnam Alzheimer Disease & Neurocognitive Disorders Association – VnADA), được gọi tắt là “Hội bệnh Alzheimer Việt Nam”, được thành lập vào ngày 20.8.2016, trực thuộc Hội Thần Kinh Học Việt Nam.

 

Tôn chỉ – Mục đích:

Chúng tôi nhận thấy ngành Y học về bệnh Alzheimer (Alzheimer Disease) và rối loạn thần kinh nhận thức (Neurocognitive Disorders) là 1 ngành không thể thiếu  trong Y học nói chung và trong Thần kinh học nói riêng.  Do vậy, chúng tôi mong muốn thành lập Hội thành viên này, nhằm tập họp những người làm công tác liên quan, để cùng nhau trau dồi nghề nghiệp, nâng cao kiến thức, nhằm làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

 

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động:

Hội viên gồm những người làm công tác y tế và nghiên cứu y khoa, liên quan tới bệnh Alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức, đang công tác hay đã về hưu, cùng sinh hoạt trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam cho phép.

Website của Hội: http://alzvietnam.org/