Hội Bệnh Thần kinh cơ và Chẩn đoán điện Việt Nam

Hội Bệnh Thần kinh cơ và Chẩn đoán điện Việt Nam

Hội Bệnh Thần kinh cơ và Chẩn đoán điện Việt Nam  Tên tiếng nước ngoài: Vietnam Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medincines. Tên viết tắt: VANEM