Chuẩn bị Đại hội VI

Chuẩn bị Đại hội VI

Thường trực Hội Thần kinh học Việt Nam đã chuyển Thông báo của Chủ tịch Hội tới các ủy viên Thường vụ, một số Ủy viên trung ương ở một số tỉnh, thành đang ở lộ trình thành lập Hội địa phương.

Một số ủy viên đã gửi về Thường trực, những ý kiến đóng góp…Thường trực đã nhận được thư đóng góp của GS.TS. Nguyễn Văn Chương (Học viện Quân y – 103), GS.TS. Nguyễn VănThông (Viện-Trường lâm sàng quân y 108), PGS.TS. Ngô Đăng Thục (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), và đặc biệt PGS.TS. Vũ Anh Nhị đã họp lấy ý kiến chung của Ban Chấp hành Hội Thần kinh học khu vực thành phố Hồ Chí Minh, của TS. Trần Văn Tuấn và Hội Thần kinh học khu vực Thái Nguyên.

Các ý kiến được tập trung theo 3 nhóm:

Thứ nhất, Không có ý kiến về Sửa đổi Điều lệ

Thứ nhì, về Phương hướng hoạt động của Hội:

–  PGS.TS. Vũ Anh Nhị và Hội Thần kinh học khu vực thành phố Hồ Chí Minh nêu nên có phương hướng hoạt động như ở nhiệm kỳ V.

–   GS.TS. Nguyễn Văn Chương nêu – nên chương trình hoá hoạt động Hội Thần kinh học Việt Nam. Thành lập các định hình hoạt động các Hội chuyên ngành – chú ý đào tạo liên tục. Tăng cường giao lưu hội nhập. Tăng cường phổ cập kỹ thuật công nghiệp cao trong chẩn đoán và điều trị.

Đặc biệt chủ động đảy mạnh tổ chức tư vấn sức khoẻ cho cộng đồng (thành lập các Hiệp hội bệnh nhân mắc bệnh mạn tính) ví dụ hội bệnh nhân tiểu đường….

– GS.TS. Nguyễn Văn Thông nêu cần tích cực hội nhập với các hội nghề nghiệp thế giới để có các thông tin chuyên ngành cho hướng phát triển của chuyên ngành hẹp của chuyên ngành Thần kinh học. Cần hợp tác tích cực với các chuyên ngành khác để tận dụng tối đa các trang thiết bị cũng như khả năng chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị.

– PGS.TS. Ngô Đăng Thục cho cần phát triển một số chuyên ngành sâu của khoa học Thần kinh: Thần kinh học can thiệp, Thần kinh học phân tử, Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong Thần kinh học.

– TS. Trần Văn Tuấn có nêu Hội đã tập hợp được tiếng nói chung của các hội thành viên, đặc biệt được ấn hành Tạp chí Thần kinh học Việt Nam nhưng chưa có mã số ISSN để có điểm công trình… Hoạt động chưa đều, sinh hoạt chưa có hướng cụ thể cho từng thời kỳ, chưa có phương hướng mới để các hội thành viên đặt mục tiêu hoạt động…

Thứ ba, về cán bộ lãnh đạo Hội:

– GS.TS. Nguyễn Văn Chương đề nghị:

Chủ tịch Hội: GS.TS. Nguyễn Văn Thông

Các Phó Chủ tịch:  GS.TS. Lê Văn Thính, GS.TS. Hoàng Khánh, PGS.TS.Vũ Anh Nhị

Tổng thư ký: TS. Trịnh Tiến Lực

– PGS.TS. Vũ Anh Nhị đề nghị:

Chủ tịch Hội: GS.TS. Lê Văn Thính

GS.TS. Lê Quang Cường

Các Phó chủ tịch Hội: PGS.TS. Vũ Anh Nhị, GS.TS. Nguyễn Văn Thông, GS.TS. Hoàng Khánh.

Tổng thư ký Hội: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng, TS. Lê Tuấn

Trưởng ban Kiểm tra: TS. Võ Hồng Khôi

  – TS.Trần Văn Tuấn đề nghị:

Chủ tịch Hội: GS.TS. Lê Đức Hinh

Các Phó Chủ tịch Hội: Phải là đại diện một hội thành viên:

GS.TS. Lê Văn Thính, PGS.TS. Vũ Anh Nhị

Tổng Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Chương

Trưởng ban Kiểm tra: PGS.TS. Ngô Đăng Thục

 – PGS.TS. Ngô Đăng Thục đề nghị:

Chủ tịch Hội: GS.TS. Lê Đức Hinh

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký: PGS.TS. Nguyễn Chương

Trưởng ban Kiểm tra: GS.TS. Hoàng Khánh

+  Dựa theo những ý kiến đóng góp trên, theo sự thu thập thêm của Thường trực, Chủ tịch Hội đã có thư của Chủ tịch Hội…(đã đăng ở Tạp chí Thần kinh học số 9), về phương hướng hoạt động và đề nghị danh sách lãnh đạo Hội nhiệm kỳ VI.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI:

– Như nhiệm kỳ V

–  Thành lập chương trình các hội chuyên ngành – chú ý “đào tạo    liên tục”, tổ chức các buổi hội thảo giao lưu các chuyên đề quan trọng của Thần kinh học.

–  Tăng cường phổ biến kỹ thuật công nghiệp cao trong chẩn đoán và điều trị.

– Đẩy mạnh tổ chức tư vấn sức khoẻ cộng đồng, hỗ trợ thành lập các Hiệp hội bệnh nhân mạn tính, ví dụ Hội suy giảm trí nhớ – Alzheimer, Hội bệnh nhân Động kinh.

– Tăng cường liên hệ với các Hội nghề nghiệp trên thế giới ví dụ  Hội chống Đau.., Hội Alzheimer…

–   Nghiên cứu phát triển một số chuyên ngành sâu của khoa học thần kinh trước măt là Thần kinh Tâm lý lâm sàng, Thần kinh học can thiệp, Thần kinh học phân tử, … Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc.

–   Tăng cường củng cố và phát trriển Tạp chí Thần kinh học Việt Nam, chú ý trách nhiệm đóng góp bài theo định kỳ của các biên tập viên, từ mã số và điểm công trình, nhuận bút.

 Về lãnh đạo Hội, Chủ tịch có đề nghị như sau:  

Chủ tịch: GS.TS. Lê Văn Thính

Phó Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Văn Thông, GS.TS. Hoàng Khánh, và PGS.TS. Vũ Anh Nhị.

Tổng thư ký: TS. Võ Hồng Khôi

Trưởng ban Kiểm tra: GS.TS. Nguyễn Văn Chương

Về Ban Chấp hành Hội: 

– Toàn bộ 27 người

+  Số người đương nhiên ở chấp hành – 6 người (lãnh đạo Hội

+  Số người tham gia được cử từ các Hội thành viên:

Hội Thần kinh học Hà Nội – 7 người trong đó có 2 bên Quân y.

Hội Thần kinh học Tp. Hồ Chí Minh – 5 người

Hội Thần kinh học Cần Thơ – 2

Hội Thần kinh học Thái Nguyên – 2

Hội Thần kinh học Thanh Hoá –  2

Hội Thần kinh học Tiền Giang – 2

Trù bị Hội Nghệ An – 1

Đề nghị Chủ tịch các Hội thành viên cho danh sách đại biểu được cử vào Ban Chấp hành trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.

Về chuẩn bị cho Đại hội VI:

+  Thời gian, địa điểm, chủ đề của Đại hội”

Thời gian: dự kiến trung tuần tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Đà Nẵng

Chủ đề :

+  Nội dung chương trình

Hội thảo chuyên đề .??  Đột quỵ /  Sa sút trí tuệ /  Động kinh

Toạ đàm giao lưu bác sĩ trẻ với các chuyên gia đầu ngành và

giáo sư nước ngoài ( ….?…)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI

Thảo luận thông qua phướng hoạt động nhiệm kỳ VI, thông qua

Ban Chấp hành, Ban kiểm tra

Báo cáo khoa học : ( các hỘi thành viên) đăng ký báo cáo hội trường (có ý kiến của chủ tịch Hội thành viên), nên tập trung vào vấn đề thường gặp ở  lâm sàng thần kinh.

Báo cáo TREO  (poster) Khuyến khích gửi về

Triển lãm, giới thiệu các Gian hàng dược

+  Tài liệu: Ngoài tạp chí TKHVN, có Kỷ yêu công trình….

Website Hội Thần kinh học

Một vài đơn vị báo chí và Truyền hình ….

+ Khách mời

“Quốc tế”  ??

“ Lãnh đạo Y tế môt số Bệnh viện tỉnh thành, trường Đại học Y….

“ Các Công ty Dược”

 +  Ban Tổ chức

Thường trực Hội

Ban biên tập Tạp chí Thần kinh học Việt Nam