Câu đối ngày xuân

+ Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện

Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh
Lược dịch
Trời đất vô tư, làm điều thiện tự  nhiên được thiện
Thánh hiền có dạy, lo tu thân có thể được vinh

+Tân niên, hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai
Lược dịch
Năm mới, hạnh phúc bình an đến
Ngày xuân, vinh hoa phú quý về

cau doi 2