Tin tức Thần kinh

 Tin tức Thần kinh
– Liên đoàn Việt Nam chống Động kinh (VNLAE)
Sau khi tham dự hội nghị động kinh của ILAE năm 1996, lãnh đạo Hội Thần kinh học Việt Nam đã được Gs Masakazu Seuno đại diện của ILAE giúp đỡ thành lập Liên đoàn Việt Nam chống Động kinh với các giáo sư Lê Đức Hinh, Lê Văn Thính, Hoàng Khánh, Nguyễn Chương và  TS. Nguyễn Anh Tài.
Từ đó, Liên đoàn Việt Nam chống Động kinh (VNLAE) – theo 3 mục tiêu của ILAE  – tổ chức các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, nhất là truyền bá kiến thức về Động kinh trong cộng đồng
       
    ILAE