Tin Thần kinh

Tin Thần kinh

logo-tkh-1

Trong thời gian dự Hội nghị Hội Bệnh Thần kinh cơ và chẩn đoán điện  Việt Nam, chúng tôi có PGS.TS. Nguyễn Chương, PGS.TS.Vũ Anh Nhị và PGS.TS. Nguyễn Hữu Công và BSCK2 Nguyễn Văn Thành chủ tịch Hội Thần kinh học tỉnh Tiền Giang có thảo luận về công tác tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 20…. thấy cần nêu rõ những chuyên đề “Bệnh lý mạch máu não, Động kinh, Sa sút trí tuệ, Lâm sàng thần kinh cơ bản…”
Để chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt nên sẽ tổ chức Hội nghị vào thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017
Mong các vị tham gia, giúp đỡ góp phần vào thành công của Hội nghị.
 
         Xin cảm ơn
                                 Thành phố Hồ Chí Minh 25 tháng 3 năm 2017
                             Chủ tịch
                                                     PGS.TS.Nguyễn Chương