Tin thần kinh

Tin thần kinh

logo-tkh-1

Hội Thần kinh học Việt Nam đã ủy nhiệm cho Hội Thần kinh tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 20.

Hội Thần kinh tỉnh  Tiền Giang đã ấn định tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 20 vào Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2017 tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Đề nghị các bác sĩ chuyên khoa thần kinh ở các tỉnh thành trên toàn quốc, có nhu cầu tham gia báo cáo…, tham gia hội nghị , xin liên hệ với BSCK2 Nguyễn Văn Thành, số điện thoại 0913795861