Tin thần kinh

Tin thần kinh

+  Mục  TIN THẦN KINH

                   –   21 – 22/72017:  Hội Thần kinh học TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học “Các bệnh lý kịch phát” ở Huế.

                   –   27/8: CME về đột quỵ ở TP. Hồ Chí Minh.

                   –   18/11: Hội nghị Khoa học Thần kinh toàn quốc lần 20 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.