Thông tin đào tạo – hợp tác quốc tế

Thông tin đào tạo – hợp tác quốc tế

* Hội Thần kinh học Khu vực Tiền Giang (Mekong) phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang mở lớp Điện não đồ người lớn (EEG). Thời gian học 6 tháng cấp chứng chỉ (bắt đầu từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/5/2021). Đối tượng học viên là bác sỹ các tỉnh thành phía nam (bao gồm bác sỹ tham dự: Cần Thơ, Tây Ninh, Bến Tre, Cà Mau, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Giao Thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, Bệnh viện 120,…) do GS. Pierre Jallon giảng dạy và các bác sỹ học điện não đồ nước ngoài về cùng tham gia hướng dẫn thực tập, học xong chờ thi kiểm tra cuối khóa nhưng do dịch Covid nên chưa kiểm tra cuối khóa.

z2859150405733_b48dc4eefcc5269348f119227dcdbebf z2859150143502_9c76b38a72bbe06d3da633bc0f8ae7a2 z2859149811746_ed5eff74a8f2398f79047991f0e50189 z2859149475831_4802e2db97b17051dd3a01689bb22755 z2859149132787_ac8b1d4ddf0000e4c5ae7c59a7f25b68 z2859148832329_9e4356ca38bcf7f36881eb071bb99022 z2859148556736_bcf8f9bb30859a7c32d7fbd052f0a526 z2859148228328_da30c19ab50b177048c568007e45b82f z2859147897478_4fba8edb429d361084bee9a0c6649bfc