Lịch sinh hoạt khoa học năm 2015

Lịch sinh hoạt khoa học năm 2015 của Hội Thần kinh học Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm19/3/2015 với các chuyên đề Tai biến mạch máu não, Migraine   Chóng mặt, Đau thần kinh.

Thứ năm 18/6/2015 với các chuyên đề Bệnh Parkinson, Loạn trương lực, Sa sút trí tuệ.

Thứ năm 3/9/2015: Hội nghị chống động kinh toàn quốc (cả ngày).

Thứ năm 17/12/2015 Đại hội Đại biểu tòan quốc Hội Thần kinh học Việt Nam lần VI và Hội nghị khoa học tòan quốc lần 18 – Hội nghị Pháp – Việt.

Các buổi sinh họat khoa học với các chuyên đề cụ thể – được gắn vào các phần sau: Tổng quan, báo cáo khoa học và ca lâm sàng.

Lịch sinh hoạt khoa học của Hội thành viên

 Hội nghị khoa học kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa-Bộ môn Thần kinh – Học viện quân y.

 Các ngày 30/3 và 31/3/2015.0

Hội Thần kinh học Tỉnh Tiền Giang

 Tổ chức lớp Bồi dưỡng liên tục về Động kinh – Gs P. Jallon vào 29/4/2015.

Hội nghị Động kinh Việt Nam

Cả ngày 3/9/2015 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị Mạch máu não toàn quốc

Các ngày 24 – 25/9/2015 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Đại hội nhiệm kỳ VI của  Hội Thần Kinh học Việt Nam

 Sáng 17/12/2015 tại hội trường Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 17/12/2015, Hội nghị khoa học toàn quốc lần 18 – Hội nghị Khoa học Việt-Pháp.