Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Khoa Bộ môn Thần kinh, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103

Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Khoa Bộ môn Thần kinh,  Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 – Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Khoa Bộ môn Thần kinh, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103. Khoa Bộ môn Thần kinh đã tổ chức Hội nghị khoa học với 3 chủ đề Khoa học là: Đau, Rối loạn giấc ngủ, và đột quỵ với 11 báo cáo

ảnh thầy chương