Điểm tin thần kinh 3/12/2015

Điểm tin thần kinh 3/12/2015

Sáng, ngày 3 tháng 12 năm 2015 tại khách sạn Equatorial 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Hội Thần kinh học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thần kinh toàn quốc lần thứ VI.

Tại Hội nghị, Hội Thần kinh học Việt Nam đã Báo cáo hết nhiệm kỳ khóa V (2009 – 2015), báo cáo kế hoạch định hướng hoạt động nhiệm kỳ khóa VI (2015 – 2020).

Kết thúc Hội nghị, Hội Thần kinh học Việt Nam đã bầu ra được Ban chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI.

Đại học đã thành công rực rỡ!

PV.

WP_20151203_08_07_55_Pro

WP_20151203_07_53_06_Pro

WP_20151203_11_39_09_Pro


WP_20151203_10_26_12_Pro