Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Chứng mất ngủ ???

 Chứng mất ngủ ??? BS. NayH’lien Trung tâm Y tế EaHleo, ĐăkLăk           MẤT NGỦ là chuyên đề sâu của Thần kinh sinh lý lâm sàng…“Giấc ngủ và Giấc mơ” là đề tài đang được tranh luận sôi nổi với nhiều khía cạnh về cơ chế lý – sinh (điện não đồ,…), […]