BÁC SĨ TRẺ

Ghi điện cơ trong lâm sàng thần kinh

Ghi điện cơ trong lâm sàng thần kinh PGS. TS Nguyễn Hữu Công Hội Thần kinh học TP.Hồ Chí Minh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Bệnh viện Ngoại Thần kinh Quốc tế I. CƠ SỞ  1. Tổng quát Phương pháp ghi điện cơ, thực ra thường được y văn gọi là phương […]

ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG NÃO TỦY ỨNG DỤNG VÀO THỰC HÀNH LÂM SÀNG THẦN KINH

SỔ TAY THẦN KINH HỌC  ĐẶC  ĐIỂM  GIẢI  PHẪU  CHỨC  NĂNG   NÃO TỦY ỨNG DỤNG VÀO THỰC HÀNH LÂM SÀNG THẦN KINH              1.  Hệ Thần kinh Trung ương ( Não và Tủy sống) và Hệ Thần kinh ngoại vin (Các dây thần kinh sọ và các dây thần kinh tủy (còn […]