BÁO CÁO KHOA HỌC

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TẠI ASNA 2023

Tổng số phiên: 4 phiên toàn thể, 16 phiên song song, 7 workshops, 8 phiên hội thảo vệ tinh. Tổng số bài báo cáo: 130 (bao gồm bài báo cáo workshops) Tổng số posters tham dự 77, bao gồm Indonesia tham dự 14, Malaysia tham dự 6, Myanmar tham dự 4, Philippine tham dự 1 […]

Lịch sử Thần kinh học Việt Nam – Giảng dạy và đào tạo thần kinh học tại Trung tâm Viện – Trường Bạch Mai

               Lịch sử Thần kinh học Việt nam    GIẢNG  DẠY VÀ ĐÀO TẠO THẦN  KINH HỌC  TẠI  TRUNG TÂM VIỆN-TRƯỜNG BẠCH MAI      Nguyễn Chương ^ Hội Thần kinh học Việt Nam Tóm tắt        Trước năm 1954, không có Khoa Thần kinh ở trong bệnh viện, cũng không có bộ môn […]

Các rối loạn Thần kinh thực vật trong bệnh teo da hệ thống thể tiểu não

Võ Nguyễn Ngọc Trang, Cù Mỹ Hiếu Hạnh, Nguyễn Thanh Huy Trần Quang Tuyến, Nguyễn Hữu Công Bệnh viện Ngoại Thần kinh Quốc tế  TÓM TẮT Mở đầu: Teo đa hệ thống thể tiểu não (MSA-C)  ảnh hưởng đến hệ tiểu não và thần kinh thực vật. Rối loạn thực vật đóng vai trò quan […]

VAI TRÒ CỦA DẤU ẤN SINH HỌC TRONG NHỒI MÁU NÃO

VAI TRÒ CỦA DẤU ẤN SINH HỌC TRONG NHỒI  MÁU NÃO GS.TS. Hoàng Khánh Trường Đại học Y Dược Huế TÓM TẮT Đột quỵ là nguyên nhân đứng hàng thứ ba về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trên thế giới, sau bệnh tim thiếu máu cục bộ và ung thư. Chẩn đoán hiện […]

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER XUYÊN SỌ TRONG CHẨN ĐOÁN DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG-TĨNH MẠCH NÃO

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER XUYÊN SỌ TRONG CHẨN ĐOÁN DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG-TĨNH MẠCH NÃO Phan Văn Đức[1], Lê Văn Thính2, Hoàng Văn Thuận3 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Siêu âm doppler xuyên sọ dựa trên nguyên lý các sóng siêu âm phản chiếu lại khi xuyên qua một vật thể chuyển […]

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC CỦA DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG-TĨNH MẠCH NÃO

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC CỦA DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG-TĨNH MẠCH NÃO Phan Văn Đức[1], Lê Văn Thính2, Hoàng Văn Thuận3 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Dị dạng thông động-tĩnh mạch não là những bất thường bẩm sinh của mạch máu trong đó động mạch được nối thông trực tiếp với tĩnh […]

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU ĐỘT QUỴ

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU ĐỘT QUỴ Cao Phi Phong *, Trần Trung Thành ** TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá chất lượng sống của bệnh nhân ở tháng thứ 3 sau đột quỵ não theo thang đo tác động của đột quỵ (Stroke Impact Scale 2.0).Tìm mối liên hệ của […]

NỒNG ĐỘ D-DIMER HUYẾT TƯƠNG TRONG NHỒI MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP

NỒNG ĐỘ D-DIMER HUYẾT TƯƠNG TRONG NHỒI MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP Nguyễn Thi Hùng*, Nguyễn Văn Sang** TÓM TẮT Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu này là xác định nồng độ D-dimer huyết tương trung bình và tìm mối liên quan giữa chúng với phân loại TOAST, với thang điểm Glasgow và với […]