TẠP CHÍ THẦN KINH HỌC SỐ 36

Hệ thống đơn vị chống đau: hiệu quả hoạt động và tầm nhìn

Nguyễn Văn Chương Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội TÓM TẮT Đặt vấn đề: Theo Các chứng đau ở Việt Nam có tỷ lệ rất cao (86,53% dân số), trong đó có 63,43% đau mạn tính và 67,71% có ảnh hưởng tới hoạt động nghề nghiệp; 37,84% có đau nặng và rất nặng. Trung […]

Các bệnh thần kinh hiếm gặp

Lê Đức Hinh Thành viên Liên đoàn Thần kinh học Thế giới Nguyên Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Theo tài liệu mới đây của Liên đoàn Thần kinh học Thế giới, hiện có trên 50% bệnh nhân thường mắc một số bệnh hiếm gặp liên quan đến Thần kinh học. Các chứng […]