BÁO CÁO TỔNG QUAN

Bàn về sự phát triển thần kinh học ở Việt Nam

Bàn về sự phát triển thần kinh học ở Việt Nam Lê Đức Hinh  Hội Thần kinh học Việt Nam ĐẶT VẤN ĐỀ Chuyên ngành Thần kinh học ở Việt Nam ra đời từ năm 1956 với sự kết hợp thành lập Khoa Thần kinh – Tinh thần Bệnh viện Bạch Mai và khai giảng […]

Đau thần kinh mạn tính

Đau thần kinh mạn tính    PGS.TS. Vũ Anh Nhị Hội Thần kinh học Việt Nam Định nghĩa đau mãn tính Chỉ có những người đang trải qua sự đau đớn có thể mô tả nó đúng cách. Đau là một trải nghiệm rất cá nhân. Đau là một trải nghiệm cảm giác và cảm xúc khó […]

MỞ ĐẦU VỀ ĐỘNG KINH HỌC

 MỞ  ĐẦU  VỀ  ĐỘNG  KINH  HỌC PGS.TS.  Nguyễn Chương    Khái niệm : Động kinh ?    1.1.  Định nghĩa cơ bản:   Những năm 60,  Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh – người chủ nhiệm sáng lập Bộ môn Tinh Thần kinh, Đại học Y Dược khoa Hanoi và Khoa Tinh Thần kinh, Bệnh viện Bạch […]

Bệnh mạch máu – thần kinh trong thần kinh học

Bệnh mạch máu – thần kinh trong thần kinh học   GS.TS. Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt Nam TÓM TẮT Bệnh mạch máu – thần kinh là một trong các nhóm bệnh quan trọng của Thần kinh học cổ điển và hiện đại. Trong lâm sàng cần chú ý phát hiện sớm các […]