BÁO CÁO KHOA HỌC

Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị động kinh của chế phẩm Egaruta

Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị động kinh của chế phẩm Egaruta GS.TS. Nguyễn Văn Chương*, ThS.BS. Đỗ Đức Thuần*, BSCKI. Đào Hùng Vương* *Bộ môn – Khoa Thần kinh – Bệnh viện Quân y 103 – Học viện Quân y TÓM TẮT Mục tiêu: nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị động […]

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm Tuệ Đức An Giấc Nữ ở bệnh nhân nữ rối loạn giấc ngủ

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm tuệ đức an giấc nữ ở bệnh nhân nữ rối loạn giấc ngủ GS.TS. Nguyễn Văn Chương, ThS. BS CKI. Đỗ Đức Thuần Bộ môn Nội Thần kinh –Bệnh viện Quân y 103 – Học viện Quân y   Tóm tắt Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên […]

Bệnh loạn dưỡng não chất trắng thượng thận : qua 3 trường hợp

Bệnh loạn dưỡng não chất trắng thượng thận : qua 3 trường hợp     Ninh Thị Ứng, Dương thùy Nga, Trần văn Học. Tóm tắt Bệnh loạn dưỡng não chất trắng thượng thận  thường gặp và được xác định rõ ràng do sơ cứng não, tỷ lệ mắc 1/10 000 nam giới. Bệnh di […]

Đau sau đột quỵ não từ lâm sàng, hình ảnh học đến cập nhật điều trị

Đau sau đột quỵ não từ lâm sàng, hình ảnh học đến cập nhật điều trị TS.BS. Đinh Hữu Hùng Bộ môn Thần kinh, Khoa Y Dược, Trường ĐH Tây Nguyên Tầm quan trọng của đột quỵ não Gánh nặng về kinh tế-xã hội và sức khỏe của người dân do các không lây nhiễm, […]