TIN THẦN KINH

Tin thần kinh

Tin  thần  kinh    1.  Ban Đào tạo liên tục ( CME) tổ chức 2 hội thảo về Sa sút trí tuệ vào chủ nhật 26.2.2017 tại Hà Nội và thứ bảy 25.3.2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh 2.  Hội Thần kinh học tỉnh Tiền giang sinh hoạt khoa học lần 1 năm 2017 tại  hội […]