Dành cho bác sỹ trẻ

Khám lâm sàng thần kinh trong thời đại hiện nay

Khám lâm sàng thần kinh trong thời đại hiện nay   TÓM TẮT Thời đại hiện nay có rất nhiều trang thiết bị kỹ thuật mới trong y học hỗ trợ đắc lực cho chẩn đoán lâm sàng. Trong Thần kinh học, cùng với việc sử dụng kết quả của các xét nghiệm cận lâm […]